Yaşadığımız tarihsel dönem

Yaşadığımız tarihsel dönemde herkes krizin ortaya çıkardığı ağır sonuçlar üzerine tavsiyelerde ve temennilerde bulunuyor. Yerel seçimlerde adaylara yapmaları gereken iyi şeyleri tavsiye ediyor. Çok önem verdikleri katılımcı demokrasinin araçlarını bu güne kadar neden yaratamadıklarını kendilerine sormadan,kendileri gibi düşünen daha çok sayıda insanın oy vermesiyle demokrasiye dönüşün mümkün olduğuna inanıyor .Tıpkı 24 Haziran seçimlerinde faşizmin oy vererek geriletebileceğine inandıkları gibi.
Bütün bunlar olurken kimse yeni bir toplum hayalinden çoktandır unuttuğumuz sosyalizmden bahsetmiyor. Bütün dertlerimizin liberal demokrasinin yada radikal demokrasinin tercihleriyle halledilebileceğine inanmaya başlıyoruz.Çünkü çoktandır işçi sınıfından,devrimden, sosyalizmden yeterince konuşmayı bıraktık.Kapitalizm ve faşizme karşı mücadele etmek yerine liberal demokrasinin yeniden tesis edilmesi kolaycılığına daldık. Bu durum bu düzenin kendilerine sağladığı nimetleri kaybetmek istemeyenler için mümkün olabilir. Ama devrimciler için asla. Devrimciler bu düzenin tamircileri değildir.Devrimciler tarihin kendilerine yüklediği yıkıcı ve yeniden yapıcı rollerini asla terketmemelidir.Eşit,Özgür bir ülke ve halkın gerçek demokratik iktidarı ,Emperyalist-Kapitalist düzene ve onun siyasal iktidarı olan faşizme karşı verilen devrim mücadelesiyle gerçekleşecektir.

Yorum Yapın