Kırsalı kalkındirmadan Akhisar kalkınmaz

 

Tarım çok önemli. Neden mi ? Çünkü, ‘Gelecekte tarımda söz sahibi ülkeler, dünyada da söz sahibi olacak.’

 

Tarımsal ve kırsal kalkınma şart. Yaşanan iklim değişikliği nedeniyle su ve tarımın önemi her geçen gün artıyor/artacak. İşte bu nedenle  artık ülke ve Akhisar olarak tarıma bakış açısının köklü bir değişimden geçmesi gerekiyor. Dünyada artık tarım sektörünü her yönüyle stratejik bir alan olarak görülüyor. Tarımdaki bu gelecek Akhisar için bir fırsat olabilir.

 

İşte bu noktada Akhisar Zeytin ve Z.Yağını gelecek için bir fırsata dönüştürebiliriz. Akhisar’ın geleceği olan zeytin ve z.yağı için merkezi hükümetin yapması gerekenler ve atması gereken adımlar olmasına rağmen (Z.Yağında U.Arası arenada rekabet edebilmek için zeytin ve z.yağına yeterli teşviklerin yapılması ) Akhisar’ın da bir gelecek projeksiyonu ve yol haritası oluşturması gerekiyor.  Sürdürülebilir tarım, 5 ve 10 yıllık ‘Tarımsal Kalkınma Master Planı”nın oluşturulması, ‘Tarımsal, Kırsal Kalkınma Tarım politikaları ve Strateji‘leri  ile Rekabetçi Tarım Politika ve Stratejilerinin belirlenmesi gibi..

 

Artık günümüzde sadece tarımsal üretim yapmak yeterli olmuyor.. Tarımsal üretimde katma değer yaratarak uluslararası markalar yaratmak gerekiyor, ve bu alanda stratejiler geliştirilmesi gerekiyor.

 

Bilinmelidir ki, kırsalı kalkındırmadan Akhisar kalkınmaz. Bunun için de olmazsa olmaz ilk adım Zeytin Kooperatifinin kurulmasıdır. Akhisar’ın geçmişte yaşadığı kötü kooperatifçilik deneyimine rağmen Akhisar’ın kalkınması için kooperatifleşme şart. Üstelik Türkiye’de Tire Süt Kooperatifi, Torku Şeker, Marmara Birlik, hatta Karasonya Kooperatifi gibi başarılı kooperatifleşme ve örgütlenme örnekleri varken Akhisar’da Zeytin Kooperatifi neden başarılamasın ? Burada en önemli görev Akhisar Belediyesine düşüyor. Akhisar Belediyesi kurulacak olan kooperatife bir şirketi kanalıyla mutlaka ortak olmalıdır. Böylesi bir adım, kooperatife üye olmayı düşünen insanlar için referans olacak ve kooperatife üye sayısının artmasının da nedeni olacaktır.

 

Kurulacak olan Kooperatif işine kesinlikle siyaset bulaştırılmamalı ve kooperatif  profesyoneller tarafından yönetilmelidir.  

 

Akhisar  artık fason ve dökme üretimden, markalı üretim ve pazarlama aşamasına mutlaka geçmesi gerekiyor ve  Akhisar’ın bu kısır döngüden mutlaka ama mutlaka kurtulmalı. Bunun içinde; kalite, AR-GE, teknoloji, Pazarlama Stratejileri gibi rekabetçi etkenler devreye sokulmalıdır. U.Arası arenada rekabetçi bir yapı için merkezi iktidarın yapması gerekenler ( teşvik vs ) olduğu gibi, yerel unsurların ve yerel üreticilerinde yukarıda bahsettiklerim ve tarımsal kooperatifçiliğin hızla hayata geçirilmesi gibi yapması gerekenler var.

 

Markalaşma diyoruz ama, ülkemizde markalaşmanın önünde; a) Üreticinin eğitimi, b) Tarımsal üretime yönelik destekleme mekanizmalarının yetersizliği, c) Devletin tarım üretimine olan bakış açısı

olarak önemli sorunlar da var.

 

Çiftçi;maliyetleri nasıl azaltabileceğini bilmiyor, Tarımsal teknolojiyi bilmiyor veya yeterince kullanamıyor,gelirlerini nasıl artıracağını bilmiyor.Çiftçinin finansal okur yazarlığı yok.

 

Yerel Yöneticilerin en önemli görevlerinden biri; kentin kalkınması ve o kentte üretenlerin, çalışanların gelirlerinin artırılmasına yönelik özellikle başta eğitim ve çalıştaylar olmak üzere panel vb etkinlikleri düzenlemek olmalıdır. Bunları ilgili Sivil Toplum Kuruluşları yapmalı, yapmıyor ise Belediyeler itici güç olarak ilgili STK”lar ile ortaklaşa, bu da gerçekleştirilemiyor ise İlçe Belediyesi bu görevi kendisi yerine getirmelidir.

Çiftçiye yukarıda belirttiğim konularla ilgili acilen bir eğitim programı düzenlenmelidir.
Aksiyon olarak da Akhisar Belediyesi, İlçe Ziraat Müdürlüğü, Ziraat Odası, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Finansal Okur Yazarlık için de Manisa Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası gerekirse bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren şirketlerle temasa geçmelidir.

 

Son 2-3 yıldır  tarımsal maliyet girdilerinin oldukça yükselmesi, buna karşın zeytin ve zeytin yağında yaşanan düşük fiyatlar, tarımsal ürünlerde tek ürüne dayalı bir tarımsal politakanın ne kadar riskli olduğunu bize göstermiştir. İşte bu nedenledir ki Akhisar artık zeytinin dışında alternatif tarımsal ürün politikası da geliştirmek zorundadır. Bunun için de öncelikle  Tarımsal Alanların Toprak Gen Haritası Çıkartılmalı ve Akhisar Belediyesince kurulacak olan Toprak Analiz Laboratuarı‘nda çok düşük ücretlerle yapılacak analizlerle alternatif tarımsal ürünler belirlenmelidir. Yine Akhisar tarımsal kalkınma ve verimliliğinin artırılmasına yönelik Tarım 4.0 ( Akıllı tarım ve tarımda akıllı üretim sistemleri, akıllı köy  ), ova yollarının asfaltlanması gibi projeler devreye sokulmalıdır.

‘Soğuk Hava Deposu’ ile ‘Kompost ve Solucan Gübre Tesisi’ projeleri için Akhisar Belediyesi sorumluluk almalı ve bu projeleri hayata geçirmelidir.

Yine Profesyonel Örtü Altı Seracılık geliştirilmesi gereken alanlar olarak görünmektedir.

 

SON SÖZ :

 

YEREL YÖNETİMLERİN BİRİNCİ GÖREVİ; KIRSALIN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEKTİR, KIRSALI KALKINDIRMAKTIR…

 

”Kırsalı Kalkındırmadan Akhisar Kalkınmaz ” nokta

 

Yorum Yapın