Kent yaşamı ve kent kalkınması

 

Dünya değişiyor, doğal olarakta kent yaşayanlarının merkezi idareden ve yerel yönetimlerden beklentileri değişiyor, artıyor. Yaşam beklentisinin artması, istihdam, eğitim, aktiviteler…

Bu yazımız da; kent yaşam kalitesinin artırılması ve kent kalkınması ile ilgili merkezi idarenin dışında yerel yönetimlerin neler yapması gerektiğinle ilgili olacaktır.

Bir kere yerel yönetimlerin en temel görevi, kent yaşam standartlarını yükseltmek olmalıdır. Fiziki yatırımları, sosyal donatı alanları ve yatırımları, kültürel etkinliklerle…

Kent Kalkınması için;

1- Kent dinamiklerinin ve kent bileşenlerinin bütüncül yaklaşımı ve bütüncül yapıyı yönetecek vizyoner kent yöneticileri

2- Ortak akıl ve bilim

3- Kürek çeken değil, dümen tutan yönetişim anlayışı

4- ‘Sürdürülebilir Kalkınma Planı’ ve ‘Turizm Master Planı’nın hazırlanması.

5- Yerelde kalkınma anahtarının tespiti. ( Bana göre Akhisar’ın yerel kalkınma anahtarı ‘Tarıma Dayalı Sanayi ve Kooperatifleşmedir…’ )

İktisat literatüründe de birinci sektörün tarım olduğu unutulmamalıdır.

6- Merkezi idarenin dışında yerel yönetimlerin tarımsal ve kırsal kalkınmaya destek ve rehberlik çalışmaları ( IPA Avrupa Tarımsal Destek Fonu destekli; tarımsal üretimin doğa koşullarına bağımlılığını azaltacak çalışmalar ile tarımın iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi çalışmaları ışığında, sel ve benzer afetleri önceden bildirecek ‘Erken Uyarı Sistemlerinin’ ve Ultrasonic ses dalgaları ile ‘Doluların Yağmura Dönüşümü’nü sağlayan sistemlerin kurulması vs vs )
7-İyi tarım uygulamaları, ‘Tarımsal Üretimin Çeşitlendirilmesi’ ve ‘Örtü Altı Üretim’ imkanlarının artırılma çalışmalarının desteklenmesi.
8-Tarımsal ürünlerde uluslararası rekabetçi yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar…
Yazımı Tarım ve Tarımsal Kalkınmanın önemini anlatan güzel bir söz ile sonlandırmak istiyorum.
”Bir ekonomide tarım sektörü gelişmeden, diğer üretim unsurlarının gelişmesi mümkün değildir…” Quesnay

Yorum Yapın