Prof. Dr. Doğan GÖÇMEN

Gelenek, Modernleşme ve Gelecek

  Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü gelenek sözcüğünün anlamını “Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları, dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane” olarak tanımlıyor. Açıklayıcı olması için Güncel Türkçe Sözlük’te Nurullah Ataç’ın „Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır“ sözlerine yer verilmiş. Burada …

Devamı+

Filozof Olmak, Düşünmek ve Özgür Olmak

Necisin? Şuncu buncu… Nietzscheci, Heideggerci, Aristotelesçi, Kantçı, Marksist, Descartesçı, Platoncu falan filan. Düşüncenin altından kalkamayınca genellikle onu kalıplara sokarak halletmeye, yenmeye çalışırız. En kolayı budur. Hep bir mürit olma ve müritleştirme programıyla çalışırız. Düşüncenin altına girip tartmak yerine düşünceyi kalıplaştırarak çekmecelere sokmaya çalışırız. Sonra üzerine bir etiket yapıştırırız. Böylece düşüncenin kendisiyle uğraşmak yerine „o, şuncu, bu buncu“ gibi bir takım …

Devamı+

Düşünmek, olmak ya da olmamak

  Aşağıdaki kısa yazıda amacım, ünlü Fransız filozofu René Descartes’ın felsefi kuramından kaynaklanan sorunları tartışmak değildir. Tersine onun felsefi kuramından kaynaklanan tüm sorunları bir tarafa bırakıp, onun cogito ergo sum veya “düşünüyorum, o halde, varım” özdeyişinde saklı bazı temel düşünümlere işaret etmektir. Bunlar bir taraftan yeni bir uygarlık arayışını ifade ederken diğer taraftan bu uygarlığı gerçekleştirecek insanın, yani öznenin statüsü …

Devamı+

Öfke, Akıl ve İrade

Öfke, Akıl ve İrade Halk arasında „öfkeyle kalkan zararla oturur“ denir. Bununla, öfkelenip davrananlar, öfkenin ruhuna hâkim olup onun davranışlarına yön vermesine müsaade edenler sonunda (büyük) zarar görürler; öfkeye dayanarak davrananlar sonunda kaş yapayım derken göz çıkarırlar, denmek istenmiştir. Zira öfkenin hâkim olduğu kişi veya kişiler akıllarını yitirirler, adeta öfkesi başına sıçradığı, öfkenden gözleri döndüğü için deliye dönerler. Toplumumuz bu …

Devamı+