Akhisar Depreme Hazır Mı?

İstanbul’a geçmiş olsun. Profesyonel iş hayatım nedeniyle uzun yıllar yaşadığım İstanbul’da 1999 yılındaki 7.4 depremini bizzat yaşadım. Allah kimseye yaşatmasın, tam bir kabustu. Şimdi de yaşanan 5.8 İstanbul depremi, Büyük İstanbul Depreminin habercisi mi ? sorusunu da gündeme getirdi. Deprem uzmanlarına göre depremlerin ne zaman olacağını bilmek mümkün değil. Yarın da olabilir, 3 ay sonra da olabilir yıllar sonra da olabilir. Ülkede fay hatları belli, 1400′ lerden 1700’lü yıllardan beri depremlerin tarihsel süreçleri bilim insanlarınca takip edilerek bir sonraki deprem konusunda görüşler açıklanıyor. Bu bağlamda Büyük İstanbul Depreminin 2040-2045 yılına kadar gerçekleşeceği ve 7.2 şiddetinde olacağı bilim insanlarınca öngürülüyor.
Herkes, olacağı bilinen ama ne zaman olacağı bilinmeyen İstanbul depremine kilitlenmiş vaziyette ve bunu konuşuyor. Peki Akhisar olası bir depreme ne kadar hazır ? ”Ya nereden çıktı şimdi bu ”diyebilirsiniz !. Nereden mi çıktı ? Çünkü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na göre Türkiye’nin yüzde 92’si deprem kuşağında yer alıyor ve bu bölgelerde nüfusun yüzde 95’i yaşıyor. Bildiğiniz üzere Ege ve Akhisar’da önemli bir deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. İste bu yazıyı kaleme alma nedenim bu.
1-Önce, Akhisar’ın bir ‘DEPREM MASTER PLANI’ ve bunun ışığında hazırlanan bir ‘KRİZ YÖNETİM PLANI’ var mı ?
Yani olası depreme karşı kurumlar arasında senkronizasyon ve eşgüdüm var mı ? Depremde ihtiyaç duyulacak uzmanların adresi, malzemelerin yeri, tahliye hangi araçlarla ve nereye yapılacağı vb gibi envanter bilgileri ile görev alacak kriz görevlisinin anında göreve çağrılabileceği sisteme acil müdahale için adres bilgileri yüklendi mi ?
2-Deprem Master Planı ve Deprem Risk Haritasına göre Yerleşim Planı çıkarıldı mı ? Mikro Bölgeleme Deprem Haritası hazırlandı mı ?
3-Depremde Yüksek Risk Taşıyan Bölgeler tespit edildi mi ? Riskli bölgelerde depreme dayanıksız yapı stoğu ve envanteri çıkarıldı mı ?
4-Deprem Kurtarma Ekiplerinin tespiti ve deprem sırasında Arama Kurtarma Ekiplerinin örgütlenmesine yönelik planlar yapıldı mı ?
5-Afet Toplanma Alanları tespit edildi mi ? Bunların yerleri halka duyuruldu mu ? Yani halk olası bir depremde nerede toplanacağını biliyor mu ? Afet Toplanma Alanları fiziki olarak hazır mı ?
6-Afet yönetimi ve kent yaşayanlarının deprem bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitimler yapılıyor mu ?
7-Okullarda, kurumlarda ve STK’larda tatbikatla Depreme Karşı Korunma Kültürünün oluşturulması çalışmaları yapıldı mı / yapılıyor mu ?( Tatbikat Kültürü )
8-Belediye bünyesinde deprem ve sel benzeri afetlere yönelik çalışma yapacak ‘Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ kuruldu mu ?
9-İlk ve orta öğretim öğrencilerine Deprem Çantaları dağıtıldı mı ?
Türkiye’nin artık depremle yüzleşmesi gerekiyor. Kabul etmeliyiz ki; Deprem Türkiye’nin bir gerçeği ve Türkiye önemli bir deprem kuşağında yer alıyor. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz ve depreme hazırlıklı yakalanmalıyız. Yani depremden korkmamalıyız, geç kalmaktan korkmalıyız.
Önemli olan bir şey olduktan sonra değil, bir şey olmadan gerekli tedbirleri almaktır

Yorum Yapın