Akhisar Belediyesi ve Komisyonlar

Belediyelerde komisyonlar son derece önem arz etmektedir ve komisyonlar belediye kanunu gereği her dönem başı belediye meclis üyeleri arasından seçilir. Komisyonlar, yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve kalitenin artırılması konusunda görüş ve öneriler hazırlayarak Belediye Meclisine gönderirler. Bu görüş ve öneriler Belediye Meclisi’nce karara bağlanır.

           Mahalle muhtarları, kamu kuruluşlarının amirleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündem konuları ile ilgili STK temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü komisyon toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. ( Belediye Kanunu madde 24 ) …Ancak belediye kanunundaki bu maddeye rağmen komisyon başkanının yukarıda bahsi geçen kurumların ilgili toplantıya katılımını beklemek yerine, onları gündemi belirterek davet etmesi komisyonun meclise göndereceği görüşün doğru ve verimli olması sonucunu getirecektir.

            Unutulmamalıdır ki; katılımcılığı esas alan ‘Bütüncül Yönetim Anlayışı’ beraberinde verimliliği getirir ve halkın beklentilerini karşılar.

             Akhisar Belediyesinde komisyonlar belirlendi. Komisyonlarda görev alan arkadaşlara başarılar diliyorum.

             Akhisar Belediyesinde olmayan, ancak değişen dünyada ve yeni toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulması gereken yeni komisyon önerilerim asağıdadır.

1-Esnaf, zanaatkarlar ve pazar yerleri komisyonu
2-Çocuk, Gençlik ve Spor Komisyonu
3-Egitim Komisyonu
4-Etik Komisyonu
5-Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma ve Turizm Komisyonu
6-Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu
7-Bilişim ve Teknoloji Komisyonu
8-Hayvan Haklarını Koruma Komisyonu
9-Kentli Hakkı ve Sosyal Haklar Komisyonu
10- Araştırma- Geliştirme AR-GE Komisyonu
11-AB Komisyonu
12-Kadın ve Aile Komisyonunun adı da ‘Aile ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’ na dönüştürülmelidir.

 

Bu kent hepimizin.. Akhisar’ın geleceğe taşınması ve daha güzel, daha yaşanabilir bir Akhisar’ın inşası ancak birlikte mümkündür.

Yorum Yapın