Havva AĞRAL

Natürel Hayat ve Hiper Gerçeklik

En zor olanın şeyin,  insanın kendi doğası gibi davranması olduğu düşünülmektedir. İnsanlığın kendi doğal var oluşu bu gün için seyrini bir yerlerde sekteye uğratmış gibi. Doğal ve insanı kayıp mı ettik? Yoksa onu biz mi yaratmıştık? Ya da özlemini çektiğimiz şey, kendinde idealize bir düşüncenin ötesinde başka bir şey değil mi?       Ülkenin toplum yaşayışında natürel olana ve olmayana bir …

Devamı+

Siyasi denge denilince 

 Seçim sonrasında siyasi dengeler değişir mi? Rüzgarlar döner mi? Bir şeyler yerinden oynar mı? Bu soruların yanıtları için çok erken olmakla birlikte, dengele üzerine söylenecek sözlerimizin olduğunu belirtmek isterim.  Siyasi denge, düz bir satıh, alanlarda gördüğümüz kalabalıklar anlamına gelmez. Her zaman çok katmanlı çok grift bir sürecin tanımı olmak durumundadır. Toplumun kendi iç dinamiklerinden, dış politikaya, ekonomi politiği alanına, toplumsal …

Devamı+

Çürükleri ayırmak mümkün mü?

Saygıdeğer Gün Zileli hocamız bir yazısında, toplumdaki ölü tabakalardan söz ediyordu. Düşünülmesi ve üzerine katkı konulması gereken bir tabir, bir tanımlama olduğuna karar vererek, toplumsal çürüme dediğimiz küntleşme, duyarsızlaşma konularına farklı açılar getirmeye çalışacağım.Tabakalar, toplumun faklı tonları, farklı algı noktasındaki oluşumları, içinde canlı öğeler de barındıran her renk. Toplum statik bir terminoloji ile tanımlanamaz. Değişkenlikleri, kendi iç dinamikleri ile, toplum …

Devamı+