Bülent SAĞLAM

23 Haziran..

İmamoğlu 23 haziranda % 54 oy alarak, %9 üzeri ve 806 bin oy fark atarak 2.kez İstanbul BŞB Başkanı olmuştur. Ekrem İmamoğlu vakası, 5-6 ay önce %15 insanın tanıdığı bir kişinin doğru bir dil, doğru bir ekip ve doğru bir programla neler yapabileceğini gösteren ve üniversitelerin siyaset bilimi bölümlerinde okutulması gereken bir vakadır. Ve bu nedenledir ki 23 haziran Türk …

Devamı+

Kentlerin geleceği ve stratejik plan

  Belediyeler şehrin geleceğini yönlendirebilmek üzere iki temel araç kullanır: 1) Şehirdeki konut, sanayi, turizm, ulaşım yeşil alan ve dinlence gibi çeşitli işlevlerin mekân üzerindeki dağılımını ve yerleştirilmesini sağlayan imar planlaması 2) Belediye kurumunun yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kentin geleceği ile ilgili kaynak kullanım önceliklerini belirleyen stratejik planlar. Stratejik Planlar 5393 Sayılı Belediye Kanunu 77. Maddesi uyarınca nüfusu 50 …

Devamı+

Kent yaşamı ve kent kalkınması

  Dünya değişiyor, doğal olarakta kent yaşayanlarının merkezi idareden ve yerel yönetimlerden beklentileri değişiyor, artıyor. Yaşam beklentisinin artması, istihdam, eğitim, aktiviteler… Bu yazımız da; kent yaşam kalitesinin artırılması ve kent kalkınması ile ilgili merkezi idarenin dışında yerel yönetimlerin neler yapması gerektiğinle ilgili olacaktır. Bir kere yerel yönetimlerin en temel görevi, kent yaşam standartlarını yükseltmek olmalıdır. Fiziki yatırımları, sosyal donatı alanları …

Devamı+

Akhisar Belediyesi ve Komisyonlar

Belediyelerde komisyonlar son derece önem arz etmektedir ve komisyonlar belediye kanunu gereği her dönem başı belediye meclis üyeleri arasından seçilir. Komisyonlar, yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve kalitenin artırılması konusunda görüş ve öneriler hazırlayarak Belediye Meclisine gönderirler. Bu görüş ve öneriler Belediye Meclisi’nce karara bağlanır.            Mahalle muhtarları, kamu kuruluşlarının amirleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündem konuları ile …

Devamı+