Bülent SAĞLAM

Kent yaşamı ve kent kalkınması

  Dünya değişiyor, doğal olarakta kent yaşayanlarının merkezi idareden ve yerel yönetimlerden beklentileri değişiyor, artıyor. Yaşam beklentisinin artması, istihdam, eğitim, aktiviteler… Bu yazımız da; kent yaşam kalitesinin artırılması ve kent kalkınması ile ilgili merkezi idarenin dışında yerel yönetimlerin neler yapması gerektiğinle ilgili olacaktır. Bir kere yerel yönetimlerin en temel görevi, kent yaşam standartlarını yükseltmek olmalıdır. Fiziki yatırımları, sosyal donatı alanları …

Devamı+

Akhisar Belediyesi ve Komisyonlar

Belediyelerde komisyonlar son derece önem arz etmektedir ve komisyonlar belediye kanunu gereği her dönem başı belediye meclis üyeleri arasından seçilir. Komisyonlar, yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve kalitenin artırılması konusunda görüş ve öneriler hazırlayarak Belediye Meclisine gönderirler. Bu görüş ve öneriler Belediye Meclisi’nce karara bağlanır.            Mahalle muhtarları, kamu kuruluşlarının amirleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündem konuları ile …

Devamı+